Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος (γονέας), επιθυμεί να κάνει δωρεά χρημάτων στην κόρη, η οποία είναι κάτοικος εξωτερικού (Γαλλία), διότι επιθυμεί να αγοράσει ακίνητο στην χώρα που ζει (Γαλλία).
Η δωρεά δεν θα ξεπερνάει τις 800.000 ευρώ. Η κόρη διαθέτει ΑΦΜ στην Ελλάδα, διότι παλαιότερα ήταν κάτοικός Ελλάδας.
Τα χρήματα θα διακινηθούν από λογαριασμό της μητέρας (ελληνικό λογαριασμό), σε λογαριασμό της κόρης (γαλλικό λογαριασμό).
1) Δικαιούται απαλλαγής φόρου 800.000 ευρώ?
2)Θα πρέπει να γίνει έντυπο δωρεάς ή γονικής παροχής στην πλατφόρμα myproperty ?
3)Θα δηλωθεί ΑΦΜ στον δωρεοδόχο, εφόσον είναι κάτοικός εξωτερικού?
4)Έχουν κάποια υποχρέωση μητέρα και κόρη, πέραν του εντύπου στο myproperty, εάν και εφόσον πρέπει να γίνει?
5)Τι υποχρεώσεις έχει από εκεί και μετά?