Αγρότης κανονικού καθεστώτος αγοράζει με τιμολόγιο ενδοκοινοτικά από Σλοβενία ανταλλακτικό μηχανήματος αξίας 544€ με απαλλαγή ΦΠΑ.
Σε ποιό λογαριασμό θα καταχωρηθεί στα λογιστικά βιβλία ως δαπάνη και στο Ε3 αντίσοιχα;