Α.Ε θα δανείσει μεγάλο ποσό π.χ 1.000.000 σε μέλη του Δ.Σ που είναι συγχρόνως και μέτοχοι με διαφορετικά ποσοστά.Η παραπάνω σύμβαση δανείου θα κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ και θα πληρωθεί το ανάλογο χαρτόσημο, με τον όρο σύμβασης η επιστροφή των χρημάτων να ολοκληρωθεί σε 5 χρόνια με ισόποσες μηνιαίες ή τρημινιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ.
1)Επιτρέπεται να γίνει ο παραπάνω δανεισμός με της διατάξεις του Ν.4548/2018 σε σχέση με τον Ν.2190/20 αρθρο 23 που απαγορευότανε?
2)Μπορεί να γίνει το δάνειο άτοκο και αν ναι τίθετε θέμα φορολογικής διυεθέτησς σε έλεγχο? αν όχι το επιτόκιο είναι σύμφωνα με τα έντοκα γραμμάτια του δημοσίου?
3)Το χαρτόσημο είναι 2,4% ή 3,6%?
4)Η επιστροφή δανείου από τα μέλη θα γίνει με μετρητά στο ταμείο της επιχείρησης, και όχι μέσω τράπεζας ,υπάρχει πρόβλημα?
Θεωρώ ότι σε καμμιά περίπτωση δεν θεωρείτε παροχή σε είδος.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.