Επιχείρηση Ο.Ε. με απλογραφικό σύστημα βιβλίων εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ (10286/10-06-2022) με voucher επιδότησης 90% με ημερομηνία 23/12/2022.(μετά την υποβολή των δηλώσεων περιήλθε σε γνώση μας) .

Για την αγορά προγραμμάτων και εγκατάσταση αυτών εκδόθηκε ΤΔΑΠ με ημερομηνία 26/05/2023.

Τι λογιστικές εγγραφές πρέπει να γίνουν για το voucher και το τιμολόγιο, και πως πρέπει να απεικονισθούν στο ε3, στο Έντυπο Ν, στη δήλωση ΦΠΑ και στα ΜΥDATA;