Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.

Οταν η ασφαλιστική διαβιβάζει τα παραστατικά της, η αξία του ασφαλίστρου διαβιβάζεται σαν γραμμή σύνοψης (επομένως ο λήπτης μπορεί να χαρακτηρίσει το ποσό), ενώ τα παρελκόμενα ποσά (τέλη και φόροι) τα διαβιβάζουν στα σύνολα φόρων με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο λήπτης να τα χαρακτηρίσει.Πως λύνεται το πρόβλημα;Θα πρέπει ο λήπτης να καταχωρήσει διαφορετικές εγγραφές,μία για τα ασφάλιστρα και μία για τα υπόλοιπα ποσά;

Ευχαριστώ

Χαρά Κουτράκη
Client Service
Organotki S.A.