Καλό μήνα.

Συνήθως μία εγγραφή εξόδου στην οποία δεν υπάρχει δικαίωμα έκπτωση ΦΠΑ καταχωρείται ως εξής:
1. Χρεώνεται το έξοδο με μηδενικό ποσοστό ΦΠΑ.
2. Χρεώνεται ο λογαριασμός 63.98 με το ποσό του ΦΠΑ και προφανώς με μηδενικό ποσοστό ΦΠΑ. (Επισυνάπτεται σχετική εικόνα).

Πόσες γραμμές πρέπει να δημιουργηθούν στην σύνοψη;

1 α . Μία γραμμή στην οποία θα είναι ξεχωριστά τα ποσά του κόστους και του ΦΠΑ ;

1 β . Δύο γραμμές, μία για το κόστος και μία για τον ΦΠΑ;

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις ποιά είναι η σωστή παραμετροποίηση;

Ευχαριστώ