Οι πελάτες μας καταχωρούν αυτού του είδους τα παραστατικά με δύο διαφορετικούς τρόπους:

1ος. Σε ένα παραστατικό καταχωρούνται τόσο το κόστος (με ποσοστό ΦΠΑ = 0%) και ο προμηθευτής, όσο και οι λογαριασμοί τάξεως (04,08) με τους αντίστοιχους λογαριασμούς της ομάδας 54.00 που αφορούν τον πλασματικό ΦΠΑ (Επισυνάπτεται σχετική εικόνα).

Με βάση την ΑΑΔΕ το είδος παραστατικού είναι : 14.3 (EE) ή 14.4 (TX).

Το ερώτημα είναι πως χειριζόμαστε το ποσό του κόστους με δεδομένο ότι στο Φ2 του myData πρέπει να εμφανιστεί και ο πλασματικός ΦΠΑ.

Πόσες γραμμές πρέπει να δημιουργηθούν στην σύνοψη;

1 α . Μία γραμμή η οποία με την κατάλληλη παραμετροποίηση θα ενημερώνει απ’ευθείας και το Φ2;

1 β . Δύο γραμμές, μία για το κόστος και μία για το πλασματικό ΦΠΑ;

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις ποιά είναι η σωστή παραμετροποίηση;

2ος. Καταχωρούνται δύο διαφορετικές εγγραφές.
Η 1η περιέχει μόνο το κόστος (με ποσοστό ΦΠΑ = 0%) και τον προμηθευτή και η 2η μία συμψηφιστική εγγραφή ανά μήνα με τους λογαριασμούς τάξεως και τον πλασματικό ΦΠΑ.

Πως αντιμετωπίζουμε αυτή την περίπτωση;

Γενικότερα, με βάση την ΑΑΔΕ, ποιός είναι ο σωστός τρόπος καταχώρησης αυτών των παραστατικών;

Ο 1 ος ή ο 2 ος ;

Ευχαριστώ