Επιχείρηση e-shop πουλάει Λιανικώς ( B2C ) σε δύο διαφορετικούς προορισμούς :

1. Σε χώρες της Ε.Ε. ( έχει εγγραφεί στο ενωσιακό καθεστώς OSS, και έχει ενταθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ του άρθρου 47γ.

2. Σε τρίτες Χώρες ( δηλ. εκτός Ε.Ε.) με απαλλαγή ΦΠΑ του άρθρου 24

ΕΡΏΤΗΣΗ:
Στο Έντυπο Ε3 για τους σκοπούς MyData για τις δύο αυτές περιπτώσεις οι παρακάτω χαρακτηρισμοί είναι οι σωστοί;

1. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Ενδοκοινοτικές Ε3_561_005

2. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Εξωτερικού Τρίτες Χώρες Ε3_561_006

Εάν δεν είναι οι σωστοί παρακαλώ να μου πείτε ποιοι είναι οι Σωστοί.

3. Ο Χαρακτηρισμός E3 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Λοιπά Ε3_561_007 σε ποιες
περιπτώσεις αναφέρεται;