Ομόρρυθμη εταιρεία δημιουργεί μια πλατφόρμα στην οποία μπορεί κάποιος να μπει να διαβάσει ή και να κατεβάσει στον υπολογιστή του ebooks. Ερωτώνται τα εξής:

Η ανωτέρω υπηρεσία θα τιμολογηθεί στον πελάτη ως συνδρομή στην πλατφόρμα και άρα θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ 24% ως παροχή υπηρεσιών συνδρομής στην πλατφόρμα, ή ως αγορά βιβλίου ebook και άρα θα επιβαρυνθεί με ΦΠΑ 6% ως πώληση εμπορεύματος (βιβλίου)? Έχει σημασία αν η εταιρεία θα χρεώνει με το τεμάχιο τα ebooks ή αν θα χρεώνει μηνιαία ένα ποσό με απεριόριστη χρήση των ebooks??

Σε περίπτωση που οριστεί ετήσια συνδρομή στην ανωτέρω πλατφόρμα, και κάποιος προπληρώσει για 12 μήνες την πλατφόρμα και μετά από 1 μήνα θελήσει επιστροφή χρημάτων και διακοπή της συνδρομής του για τους υπόλοιπους 11 μήνες, σε τι ενέργειες πρέπει να προβεί η επιχείρηση για να είναι σύννομη δεδομένου ότι έχει εκδώσει παραστατικό για το συνολικό ποσό των 12 μηνών για το οποίο προπληρώθηκε?