Θα ήθελα την άποψη σας για το εάν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια παρακράτησης φόρου δικαιωμάτων για τα ποσά που καταβάλλονται για την προβολή των επιχειρήσεων μέσω site του εξωτερικού (πχ. Google, Facebook ή Booking).
Η ΑΑΔΕ δεν έχει εκδώσει κάποια ξεκάθαρη οδηγία ενώ σε πολλές ΔΟΥ ζητούν την απόδοση φόρου δικαιωμάτων προσασιζόμενοι την ΠΟΛ 1042/2015.

Η ΠΟΛ 1042/2015 μεταξύ άλλων αναφέρει ότι υπόκειται σε παρακράτηση η αμοιβή που καταβάλλεται για την χρήση ή το δικαίωμα χρήσης λογισμικού, όμως στην περίπτωση των προαναφερθέντων site η χρήση είναι δωρεάν (βλέπε Facebook ή Google) ενώ χρεώνεται είτε προμήθεια επί των κρατήσεων (Booking) είτε χρέωση ανά προβολή (κλικ) (Google,Facebook) επομένως κατά την γνώμη μου δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση.