ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ,
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023, ΕΝΩ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ