Εταίρος και διαχειριστής ΙΚΕ καταβάλλει από μόνος του τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ, αφού έχει επιλέξει την κατηγορία που επιθυμεί.
Το ποσό των εισφορών που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2022, με βάση την σχετική βεβαίωση, εγγράφονται στην φορολογική του δήλωση στον κωδικό 351, προκειμένου να μειώσουν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που έλαβε ως διαχειριστής.
Η Δ.Ο.Υ. που κάνει την εκκαθάριση θέλει να επιμερίσει το συνολικό ποσό των εισφορών ανάλογα με τις αμοιβές του διαχειριστή και του μερίσματος που έλαβε ο ίδιος ως εταίρος.
Δηλαδή έλαβε 16.000 αμοιβή διαχειριστή και 20.000 μέρισμα και θέλουν να επιμερίσουν τις ασφαλιστικές εισφορές 5.000 ώστε μόνον όσες αναλογούν στις αμοιβές διαχειριστή δηλαδή 2.222 να μειώσουν το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Επικαλούνται την ΠΟΛ 1113/2015 και το άρθρο 35 του Ν. 4670/2020 .
Έχουν κάποια βάση αυτά που επικαλούνται ή υπάρχει παρανόηση αφού το εισόδημα από μερίσματα ΙΚΕ και η απλή συμμετοχή σε ΙΚΕ δεν υπάγονται σε καμιά ασφάλιση?