Καλημέρα σας,

Θα απασχοληθεί οικιακή βοηθός σε ιδιώτη στο σπίτι του και θα ασφαλίζεται και αμείβεται με εργόσημο.

Σε μηνιαία βάση θα διενεργεί και υπερωρίες πέραν του ωραρίου της.

Στο ιδιωτικό συμφωνητικό/ σύμβαση που θα συνταχθεί ανάμεσα στην εργαζόμενη και τον εργοδότη θέλουμε να αναγράφει ότι πέραν του συμφωνηθεί μισθού της θα της δίνεται συγκεκριμένο ποσό για υπερωρίες, ανεξαρτήτου αριθμού υπερωριών τον μήνα, το οποίο δεν θα ξεπερνάει μαζί με τον συμφωνηθεί μισθό τις 3.000€

Το ερώτημα είναι κατά πόσο νομικά είναι νόμιμο να αναγράφεται το συγκεκριμένο στο συμφωνητικό και κατά πόσο διασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο ο εργοδότης.