Επιχείρηση εμπορίας , με 6 εργαζόμενους από 1/1/2023 , υπογράφει σύμβαση για παροχή διατακτικών σίτισης με επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διατακτικών σίτισης στις 1/7/2023. Μπορεί η επιχείρηση να αξιοποιήσει και τον προ της σύμβασης χρόνο (δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 2023) και να αγοράσει διατακτικές σύμβασης σήμερα για τους 6 εργαζόμενους της ,για τον προ της σύμβασης χρόνο (πρώτο εξάμηνο του 2023 ) .

Στις ερωτήσεις απαντήσεις του e-ΕΦΚΑ αναφέρεται συγκεκριμένα ως απάντηση στην 5η ερώτηση το εξής : Οι διατάξεις δεν θέτουν περιορισμό ως προς τον τρόπο ή τον χρόνο αγοράς των διατακτικών από τα καταστήματα .

Εκτός από την ασφαλιστική πλευρά αντιμετωπίστε το ερώτημα και από την πλευρά της φορολογίας εισοδήματος.