Επιχείρηση Α εμπορίας λιανικώς ειδών ............................. έκανε έναρξη δραστηριότητας στις 1/8/2023 . Η επιχείρηση Α έχει συνάψει σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας και προμήθειας εμπορευμάτων καθώς και χρήσης της επωνυμίας με την επιχείρηση Β . Η επιχείρηση Β εξέδωσε στις 2/8/2023 ΤΠΥ αξίας π.χ. 20.000,00 με περιγραφή ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΝΕΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ τα οποία αφορούν τα έξοδα κατασκευής του ΄καταστήματος το οποίο υπεκμίσθωσε η επιχείρηση Α από την επιχείρηση Β καθώς και το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας της .Το ερώτημα είναι αν το συγκεκριμένο ΤΠΥ θα αντιμετωπισθεί ως έξοδο στην φορολογία εισοδήματος και θα επιβαρύνει την συγκεκριμένη χρονιά στο σύνολό του ή αν θα αντιμετωπισθεί ως πάγιο .Στην δεύτερη περίπτωση ποιος συντελεστής απόσβεσης πρέπει να χρησιμοποιηθεί .