Σε σχέση με τις διατακτικές σίτισης κι εφόσον τηρούνται όλες οι προυποθέσεις χορήγησής τους όπως αυτές ορίζονται από το νόμο , θα μπορούσε να υπάρξει θέμα μη αναγνώρισης της δαπάνης ή ότι αυτές αποτελούν παροχή σε είδος , λόγω του ότι έχουν δοθεί σε ένα μέρος του προσωπικού και όχι στο σύνολό του; Για παράδειγμα σε ένα εργοστάσιο , στο τμήμα παραγωγής υπάρχει προσωπικό 20 ατόμων και η διοίκηση της εταιρείας αποφασίζει να χορηγήσει σε ένα μέρος του προσωπικού διατακτικές σίτισης και όχι στο σύνολο του τμήματος. Η ενέργεια αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει τις διατάξεις περί διατακτικών σίτισης με τις συνέπειες που αυτό θα επιφέρει στην επιχείρηση;