Επί αφανούς εταιρείας ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις των αφανών εταίρων; User:08-5589-1 (98 δημοσιεύσεις) 19/04/2017 - 16:58

Σύμφωνα με τα άρθρα 285-292 του 4072/2012 έχει συσταθεί αφανής εταιρία με 33,3% μεταξύ τριών φυσικών προσώπων με εμφανή εταίρο τον έναν από τους τρεις, με αποτέλεσμα να λειτουργούν και να φορολογούνται σαν ατομική επιχείρηση.

Σε τακτικό έλεγχο αποδεικνύεται μέσω συμφωνητικών και εσωτερικής αλληλογραφίας η ύπαρξη της αφανούς εταιρίας με τα ποσοστά του κάθε εταίρου.

Α) Εξαντλείται η φορολόγηση στον εμφανή εταίρο ή θα φορολογηθεί σαν προσωπική εταιρία.

Β) Θα υποχρεωθούν οι αφανείς εταίροι σε πληρωμή αντίστοιχων με τα “μερίσματα” τους, από την αφανή εταιρία, εισφορών ΕΦΚΑ και έκτακτης εισφοράς ή όχι. Τίθεται θέμα τεκμηρίων για χρήματα που έχουν βάλει σαν κεφάλαιο οι αφανείς εταίροι στην εταιρία; Θα προσαυξήσει τα προσωπικά τους τεκμήρια;

Γ) Υπάρχει δυνατότητα στο έντυπο Ε1 δήλωσης εισοδημάτων που προέρχονται από αφανή εταιρία. Αντίστοιχα υπάρχει δυνατότητα δήλωσης του κεφαλαίου με το οποίο κάποιος συμμετέχει σε αφανή εταιρία σαν τεκμήριο ;

Δ) Αν αντί για ατομική επιχείρηση η αφανής εταιρία λειτουργούσε σαν προσωπική εταιρία Ο.Ε. ή Ε.Ε. άλλαζε κάτι.

Ε ) Ποιος είναι ο ορθός τρόπος λογιστικής αντιμετώπισης και τήρησης της αφανούς εταιρίας ώστε να είναι νόμιμη φορολογικά.