Σε εργαζόμενο που τροποποιήσαν το ωράριο του, υποβάλλω σταθερό ωραρίου.
Υποβάλω και Ε4; Τι αναρτώ στον τοίχο ;