Καλησπέρα,

Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εάν ο διευθυντής ελληνικού γραφείου , αμιγώς ναυλομεσιτικής αλλοδαπής εταιρίας, το οποίο έχει συσταθεί στην Ελλάδα και λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν.27/1975, μπορεί να λάβει μερίσματα από την αλλοδαπή ναυλομεσιτική εταιρία, χωρίς να κατέχει μετοχές ή μερίδια στην ξένη εταιρία και χωρίς να έχει καμία άλλη σχέση πέρα της διευθυντικής (Υπαλληλικής) με το Ελληνικό γραφείο;

Τα μερίσματα που λαμβάνουν πρόσωπα, τα οποία συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για να λάβουν αυτά, μέσω Ελληνικών γραφείου του Ν.27, υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές όπως τα bonus;

Ευχαριστώ.