Σύμφωνα με την 67806/19-07-2022 Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία μπορούν να βάλουν το 80% των εργαζόμενων τους σε αναστολή.

Θα ήθελα να μου απαντήσετε στο ποιες είναι οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις των εργοδοτών όταν λήξη η αναστολή των συμβάσεων και προσέλθουν για εργασία οι εργαζόμενοι?