ΟΕ(διπλογραφικά) πραγματοποιεί διανομή τον 12/2022 κερδών προηγουμένων χρήσεων. Σύμφωνα με τον ΚΦΕ και τις σχετικές ΠΟΛ που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα καταλαβαίνω ότι χρόνος κτήσεως του εισοδήματος από τους εταίρους είναι το 2022 ενώ η παρακράτηση διενεργείται μέχρι 30/09/2023. Αυτό που με προβληματίζει είναι ο χρόνος κτήσεως του εισοδήματος από τους εταίρους.
Συγκεκριμένα ο εταίρος θα φορολογηθεί το 2022 που θεωρείται ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος ή το 2023 που θα διενεργηθεί και η παρακράτηση;