Από τα κέρδη ΙΚΕ το ποσό που αφορά όφελος από την επιστρεπτέα προκαταβολή, το οποίο είναι αφορολόγητο στο νομικό πρόσωπο

1.μπορεί να διανεμηθεί ,εάν ναι ,φορολογείται κατά την διανομή ; και εάν φορολογείται ,πως φορολογείται;

2. εάν δεν διανεμηθεί πρέπει να αχθεί σε αποθεματικό (αφορολόγητο αποθεματικό )