Επιχειρηματίας - ιδιοκτήτης ταξί, απεβίωσε την 13/9/2022.Άφησε κληρονόμους την γυναίκα του και δύο ενήλικα τέκνα από προηγούμενο γάμο, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Γερμανίας και που μέχρι πρότινος στερούνταν ελληνικού ΑΦΜ.Πλέον και μετά την απόκτηση ΑΦΜ, επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες που αφορούν στην επιχείρηση του πατέρα τους και συζύγου της.
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχει ο θανών, ως επιχειρηματίας, είναι η άδεια και το όχημα του ΤΑΧΙ.
Λόγω της ασθένειάς του, τον τελευταίο χρόνο πρίν το μοιραίο, είχε εκχωρήσει το 50% της αδείας σε επιχείρηση εκμετάλλευσης ΤΑΧΙ και έκοβε ένα μηνιαίο τιμολόγιο σε αυτήν.
Τα ερωτήματα που γεννούνται είναι τα εξής:
1)Θα πρέπει να συσταθεί κοινωνία κληρονόμων με σκοπό την εκποίηση της περιουσίας του;
Αν ναι, με ποιο τρόπο θα συσταθεί η εταιρεία, καθώς πριν από λίγο με ενημέρωσε το ΓΕΜΗ, πως πλέον οι κοινωνίες δεν ανακοινώνονται σε αυτό.Επίσης οι ημερομηνίες έναρξης ποιες θα είναι, καθώς μιλάμε για εκπρόθεσμες διαδικασίες
2)Το ΤΑΧΙ ακόμα και μετά τον θάνατο, παρέμεινε στην επιχείρηση η οποία συνέχιζε την εκμετάλλευσή του.Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τιμολογηθούν οι υπηρεσίες από την κοινωνία;
3)Η άδεια του ΤΑΧΙ, όταν πωληθεί, θα πρέπει να κοπεί κάποιο παραστατικό πώλησης ή αυτή μεταβιβάζεται με συμβολαιογραφική πράξη; Υπόκειται σε ΦΠΑ;
Παρακαλώ πολύ, αν γνωρίζετε και κάτι άλλο που πιθανόν να μην το περιλαμβάνω στις απορίες μου και θα χρειαστεί να το αντιμετωπίσω, θα εκτιμούσα πάρα πολύ την εκ προτέρων βοήθειά σας

Με εκτίμηση