Σύμφωνα με το νόμο αν κάποιος εργάζεται με πλήρες ωράριο πχ Τετάρτη έως Κυριακή, πρέπει κάθε 7 Κυριακές ή σύνολο 7 Κυριακές το χρόνο να λαμβάνει ρεπό σε αυτή τη μέρα.
1. Αυτό ισχύει και για τις εποχικές επιχειρήσεις (ξενοδοχειακές και εστίασης) που δουλεύουν εποχικά ή υπάρχει κάποια άλλη διάταξη? Με δεδομένο ότι κάποιος εργαζόμενος αν εργαστεί πχ 3 μήνες (Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο), σίγουρα θα έχει 7 Κυριακές το χρόνο κενές από τον συγκεκριμένο εργοδότη.
2. Πώς μπορεί μια επιχείρηση να είναι καλυμμένη σε περίπτωση ελέγχου από την επιθεώρηση για το συγκεκριμένο θέμα?
3. Σε περίπτωση παράβασης ποιο είναι το πρόστιμο?