Αγρότης με την ιδιότητα του κατ επάγγελμα αγρότη επιθυμεί να συμμετέχει σε ομόρρυθμη εταιρεία;

Θα μπορέσει να διατηρήσει την ιδιότητα του κατ επάγγελμα αγρότη;

Εκτός από την προϋπόθεση που θέλει το 50% του εισόδηματος να είναι αγροτικό πως θα προσδιοριστεί ο χρόνος απασχόλησης;

Θα συνεχίσει να θεωρείτε ασφαλισμένος στον ΟΓΑ;