Καλησπέρα σας
Τουριστικό γραφείο λαμβάνει από ξεναγούς αποδείξεις παροχής υπηρεσιών αθεώρητες βάση του Ν.2753/99.
Οι αποδείξεις περιλαμβάνουν κρατήσεις φόρων 5% , ΙΚΑ/ΤΕΑΜ (13,87%), επιπλέον εργοδοτική εισφορά 22,29%.
Με την εγκύκλιο ΕΦΚΑ 22 Μάρτιος 2023 δίνονται οι οδηγίες για τον υπολογισμό και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ξεναγών μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης .
Υπόχρεος εργοδότης είναι το τουριστικό γραφείο που απασχολεί τον ξεναγό.
Ενημερώστε μας σας παρακαλώ
1) Η απεικόνιση των ασφαλιστικών κρατήσεων θα πραγματοποιείται μέσω της ΑΠΔ του μήνα που αφορά η απόδειξη παροχής υπηρεσιών μαζί με τους άλλους εργαζόμενους του τουριστικού γραφείου?
2) Η κράτηση φόρου 5% πως θα γίνεται και πως θα υποβάλλεται (αν υποβάλλεται)
3) Το έξοδο του ξεναγού (απόδειξη παροχής υπηρεσιών ) θα καταχωρείται στο άρθρο μισθοδοσίας του μήνα που αφορά , με τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές ή θα γίνεται καταχώρηση σαν αμοιβή τρίτου και θα απεικονίζονται στην μισθοδοσία μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές?
4) Το έξοδο των ξεναγών βάση ΠΟΛ.1086/13-04-1992 επειδή δεν έχει ΦΠΑ , δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο κόστος των πακέτων. Ισχύει ακόμα αυτό?
Ευχαριστώ πολύ