Καλησπέρα σας
ΙΚΕ με δραστηριότητα βραχυχρόνιες υπεκμισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών (AIRBNB,BOOKING)
υποβάλλει τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής που αφορούν τον προηγούμενο μήνα εως τις 20 του επόμενου μήνα. Είναι η προθεσμία που μας δίνει η ΑΑΔΕ.Η δήλωση αυτή αποτελεί το έσοδό της ΙΚΕ και αποτελεί το παραστατικό εγγραφής στα λογιστικά βιβλία.
Η καταχώρηση του εσόδου στα λογιστικά βιβλία (δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής) του προηγούμενου μήνα πχ 12-17 Ιουλίου διαμονή, γίνεται στο τέλος της αναχώρησης (17 Ιουλίου) , τον μήνα που αφορά το έσοδο, ενώ η υποβολή της δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής έχει πραγματοποιηθεί στις 17 Αυγούστου. Υποβάλλοντας το έσοδο στην πλατφόρμα ΜΥ ΝΤΑΤΑ , στις 17 Αυγούστου με ημερομηνία εσόδου 17 Ιουλίου, το χαρακτηρίζει εκπρόθεσμο.
Από την μία έχουμε την προθεσμία υποβολής της δήλωσης, μεταγενέστερα του εσόδου τον μήνα που πραγματοποιήθηκε και από την άλλη τον χαρακτηρισμό του ως εκπρόθεσμο.
Ενημερώστε μας σας παρακαλώ ποια είναι η σωστή διαδικασία χαρακτηρισμού και υποβολής του εσόδου (στην ημερομηνία της δήλωσης?), ώστε να μην υπάρχουν τα προβλήματα με ΜΥ ΝΤΑΤΑ.
Καταλαβαίνετε ότι η υποβολή της δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής σε πραγματικό χρόνο , δηλαδή την ημερομηνία αναχώρησης ή τουλάχιστον τον μήνα που αφορά το έσοδο είναι δύσκολο.
Επίσης αν η δήλωση της βραχυχρόνιας διαμονής αποτελεί νόμιμο παραστατικό εσόδου στα λογιστικά βιβλία.
Ευχαριστώ