Καλησπέρα

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την προωθηση του πολιτισμού μιας συγκεκριμένης χώρας και για την ευόδωση του σκοπού του το σωματείο θα διοργανώνει εκδηλώσεις - παραστάσεις.

Το σωμάτειο έχει ιδρυτικά μέλη τα οποία έχουν όλοι καταγωγή από τη συγκεκριμένη χώρα και είναι όλοι καλλιτέχνες (ηθοποιοί, τραγουδιστές, κλπ) οι οποίοι θα συμμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις του σωματείου.

Ερωτάται αν οι ως άνω καλλιτέχνες ώντας παράλληλα και ιδρυτικά μέλη του σωματείου (και κάποιοι εξ αυτών και στο Δ.Σ.) νομιμοποιούνται να αμοίβονται εκδίδοντας Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για τη συμμετοχή τους στις ως άνω εκδηλώσεις του σωματείου.

Παρακαλώ για την ως το δυνατόν αμεσότερη απάντηση σας