ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΚΑΔ 41,20,30 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1) ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2) ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ