Η επιχείρησή μας εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας. Οι πλημμύρες δεν έθιξαν τις εγκαταστάσεις μας, έχουν όμως ως έμμεση συνέπεια τον περιορισμό των εργασιών της εταιρίας που παραμένει κλειστή από τη Δευτέρα 11/09/2023 διότι δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης του προσωπικού που κατοικεί στην πόλη της Λάρισας.

Την εξαίρεση αποτελούν δύο εργαζόμενοι οι οποίοι λόγω της διαφορετικής τοποθεσίας διαμονής τους φτάνουν στην εταιρία μέσω εναλλακτικών οδών.

Από τα άτομα του προσωπικού που έχουν αδυναμία πρόσβασης στην εταιρία, ορισμένοι εργάζονται με τηλεργασία, οι υπόλοιποι όμως αδυνατούν λόγω του αντικειμένου της εργασίας τους.

Το ερώτημά που θέτει η Διοίκηση είναι αν οφείλεται ο νόμιμος μισθός και οι ασφαλιστικές εισφορές στους εργαζομένους που, δεδομένων των συνθηκών (μη δυνατότητα τηλεργασίας και φυσικής παρουσίας/πρόσβασης στην εταιρία) δεν μπορούν να εργαστούν.