Παραγωγική εταιρεία (με έδρα την Ελλάδα και υποκείμενη στο ΦΠΑ) πλήρωσε σε μεταφορική εταιρεία (με έδρα την Ελλάδα και υποκείμενη στον ΦΠΑ) δύο (2) φορές για την ίδια μεταφορά μέσω τράπεζας. Η μεταφορική εταιρεία, αποδέχεται την διπλή καταβολή άλλα αρνείται να του επιστρέψει πίσω το ποσό. Μπορεί να εκδώσει η παραγωγική εταιρεία τιμολόγιο με το ποσό αυτό, ούτως ώστε να το καταχωρήσει ως έξοδο και να εκπέσει το ΦΠΑ?
Στο Mydata θα υποβληθεί ως (Τύπος Παραστατικού 3.2 Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)?
Είναι σωστός ο τρόπος αυτός?