Καλημέρα σας,

Σε εταιρεία ΕΠΕ εισέρχεται νέος εταίρος φορολογικός κάτοικος ΚΥΠΡΟΥ ,με εισόδημα στην Κυπρο απο μισθωτές υπηρεσίες.

Έχει την υποχρέωση εγγραφής στον ΕΦΚΑ και εαν ναι σε ποια ασφαλιστική κλάση ?