Χαίρετε , σε περίπτωση που μια Ελληνική εταιρεία αγοράζει εμπορεύματα απο μια Βουλγάρικη εταιρεία Χ η οποία και τα τιμολογεί στην Ελληνική εταιρεία αλλά τα εμπορεύματα η Χ τα στέλνει με δελτίο σε μια άλλη Βουλγάρικη Ψ , που η Ψ είναι πελάτης της Ελληνικής έτσι η Ελληνική θα πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο στην Ψ .
Η ερώτηση ειναι αν σε αυτήν την περίπτωση για την Ελληνική εταιρεία το τιμολόγιο αγοράς και το τιμολόγιο πώλησης είναι ενδοκοινοτική άρα και τα δυο χωρίς φπα και πως δηλώνεται στο Φ4 και Φ5 ? Δηλαδή αν στο Φ5 δηλώνεται στον κωδικό 6 (τριγωνικές ) και στο Φ4 κωδικό (6) τριγωνικές ?
Τι θα πρέπει να προσέξουμε σε αυτές τις περιπτώσεις ?
Δηλώνουμε στο ιντραστατ αφίξεις αναχωρήσεις ?
Η ίδια ερώτηση εαν αντί για την Ψ εταιρεία υπάρχει μια άλλη εταιρεία σε άλλη χώρα της κοινότητας αντί της Βουλγαρίας ή ακόμα και άλλη Ελληνική .

Σας ευχαριστώ !