Εαν μια κυπριακή ιδιοκτησίας ακινήτων κατέχεται από μια εταιρεία χαρτοφυλακίου που είναι και αυτή κυπριακή αυτή η δεύτερη είναι υποχρεωμένη να αποκτήσει αφμ στην Ελλάδα ? Εννοείται όιτι η εταιρεία χαρτοφυλακίου ( holding) θα καταθέσει χρήματα στον λογαριασμό της ιδιοκτησίας ακινήτων ως εισφορά μετόχου και ότι μπορεί στο μέλλον να πάρει μερίσματα από την εταιρεία ιδιοκτησίας ακινήτων από τα ενοικια που αυτή θα εισπράξει.
Εάν η ιδιοκτησίας ακινήτων ενεργοποιηθεί επιχειρημαστικά με άσκηση δραστηριότητας πέραν της εκμίσθωσης του ακινήτου που θα αγοράσει η εταιρεία χαρτοφυλακίου θα είναι υποχρεωμένη να αποκτήσει αφμ ?