Καλησπέρα σας

Στην περίπτωση που έχουμε αντιστοιχήσει παραστατικά του 2022
αλλά δεν μπορούμε να υποβάλλουμε χαρακτηρισμό επειδή
δεν το αποδέχεται η το πρόγραμμα η το mydata της ΑΑΔΕ .
Εγω εχω ενημερώσει την singular για τα μηνύματα μη αποδοχής
των χαρακτηρισμών .

Ερώτημα :

Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση.
Υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση υποβολής χαρακτηρισμών ;
Θα εχει συνέπειες στην επάρκεια των τηρουμένων βιβλίων ;
Θα επιβληθούν πρόστιμα ;