ΣΕ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΜΈΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΊΝΑΙ ΥΠΗΚΟΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ (Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ) ΑΛΛΆ ΔΙΑΜΈΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΠΆΝΩ ΑΠΌ 20 ΧΡΟΝΙΆ ΟΠΟΎ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΕΊΤΑΙ, ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΔΩΡΕΆΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΎ ΠΟΣΟΎ ΣΤΗ ΣΎΖΥΓΟ ΑΠΌ ΤΗΝ ΜΗΤΈΡΑ ΤΗΣ .

Η ΜΗΤΈΡΑ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΑΦΜ .

Η ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΧΡΗΜΆΤΩΝ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΌ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΌ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ .

1) ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΌΠΟ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΑΝΑΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΎ ΠΌΣΟΥ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΉ ΔΉΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ;;

2) ΧΡΕΙΆΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΔΉΛΩΣΗ MY PROPERTY ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΦΟΎ Η ΜΗΤΈΡΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΑΦΜ ;;

3)ΤΙ ΆΛΛΟ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΏΣΤΕ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΊ ΝΌΜΙΜΑ Η ΔΩΡΕΆΝ ΧΡΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΕΊ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ ΚΆΛΥΨΗ ΤΕΚΜΗΡΊΩΝ