Καλησπέρα,

Είμαστε μικρή εμπορική εισαγωγική εταιρεία ΕΠΕ.

Σε συνέχεια εκτέλεσης συμπληρωματικής σύμβασης πώλησης με ΦΠΑ, ύψους # 60.000,00# ευρώ. Για την εκταμίευση προκαταβολής αξίας # 30.000,00# ζητήθηκε από τον πελάτη μας να εκδώσουμε τιμολόγιο προκαταβολής. Η διάρκεια της σύμβασης είναι περίπου 40 ημερών.

Θα ήθελα την βοήθειά σας για τα παρακάτω:

Αν το καταλαβαίνω σωστά το τιμολόγιο δεν θα πρέπει να έχει ΦΠΑ και στην αιτιολογία να αναγράφει προκαταβολή για την εκτέλεση της σύμβασης ( αρ. & ημ/νία σύμβασης )

Ποιοι είναι οι λογαριασμοί που θα πρέπει να κινηθούν- εγγραφές- για την έκδοση του τιμολογίου ( Χ 38.03 & Π 30.05 ) ?

Και ποιοι αντίστοιχα-εγγραφές- για την απομείωση ( Χ 30.05 & Π 30.00 ) ?

Σχετικά με τα mydata δεν θα πρέπει να γίνει καμία κίνηση ?

Με την εκτέλεση της παραγγελίας θα εκδοθεί, Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής προς τον πελάτη # 60.000,00# ευρώ ( Π 70.00 Π 54.00 Χ 30.00) ?

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.