Καλημέρα σας.
Το ερώτημά μου είναι το εξής.
Σε υνταξιούχο που εξακολουθεί να εργάζεται νόμιμα με μείωση της σύνταξης κατά 30%, οι εισφορές ΕΦΚΑ που καταβάλλονται σαν εργαζόμενος συνταξιούχος, λαμβάνονται υπόψιν, για τον υπολογισμό της σύνταξης του και την ενδεχόμενη αύξηση αυτής;
Ευχαριστώ