Σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό δύο ή περισσοτέρων συνδικαιούχων αποβιώνει ο ένας. Σύμφωνα με τον Ν 4916/22 , αρθ 57, το μερίδιό του περιέρχεται στους επιζώντες. Οι επιζώντες σύμφωνα με την τραπεζική πρακτική μπορούν να συνεχίσουν την χρήση του λογαριασμού, για τρέχουσες ανάγκες, χωρίς να ζητείται η προσκόμιση βεβαίωσης πληρωμής του φόρου κληρονομίας. Από το γράμμα του νόμου φαίνεται ότι δεν οφείλεται φόρος κληρονομίας.

Ερώτημα 1. Εάν το μερίδιο του θανόντος περιλαμβάνεται στην δήλωση κληρονομίας.

Ερώτημα 2. Εάν είναι δυνατή η χρήση του μεριδίου του θανόντος από τους επιζώντες, για κάλυψη τεκμηρίων και υπό ποίες προϋποθέσεις.