Αγρότης κανονικού καθεστώτος έχει δημιουργήσει μία οικοτεχνία.Μέσα στην οικοτεχνία παράγει και πάστα-αλοιφή ελιάς.Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εντάσσεται σε εμπορική η αγροτική δραστηριότητα.Να σημειώσω ότι οι ελιές είναι μόνο δικής τους παραγωγής.

Παρακαλώ το σύντομο της απάντησης γιατί με επείγη πάρα πολύ.