ΙΚΕ με εταίρους 2 αδέλφια 50% ο καθένας και κεφάλαιο 50000 επιθυμεί να μετατραπεί σε μονοπρόσωπη ΙΚΕ (ο ένας αδελφός θα μεταβιβάσει το μερίδιό του στον άλλο).
Ποια είναι η ενδεδειγμένη διαδικασία για να γίνει η μεταβίβαση για να πληρωθεί λιγότερος φόρος και με ποιον τρόπο (Επαχθή αιτία, δωρεά)? Θα προκύψει υπεραξία?