Πρόκειται για οικοδομική εταιρεία Ο Ε, ανέγερσης οικοδομών με απογραφικά βιβλία η οποία το 1997 με το σύστημα αντιπαροχής ανέγειρε μια οικοδομή.

Αμέσως μετά την αποπεράτωση, το 2000, ενοικίασε ένα ισόγειο κατάστημα που ανήκε σε αυτήν και συνεχίζει να είναι ενοικιασμένο μέχρι σήμερα.

Το 2022 μεταβιβάσθηκαν και τα χιλιοστά από την οικοπεδούχο στην εταιρεία μεταξύ άλλων και του συγκεκριμένου καταστήματος το οποίο συνεχίζει να είναι μισθωμένο.

Σήμερα πρόκειται να πωληθεί το ακίνητο και θα ήθελα να ρωτήσω αν τα έσοδα της Εταιρείας για την συγκεκριμένη πώληση γίνει με συντελεστή 20% (άρθρο 34) η έσοδα μείον έξοδα.

Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω σε περίπτωση που τα κέρδη από την συγκεκριμένη πώληση προσδιορισθούν με έσοδα μείον έξοδα, τα έξοδα, (κόστος ανέγερσης), θα γίνει με τον επιμερισμό του κόστους ανάλογα με τα χιλιοστά.