Εταιρεία επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί με αντικείμενο την ενοικίαση τουριστικού σκάφους χωρίς πλήρωμα (ΚΑΔ 77.34.10.02). Πρόκειται για σκάφη κάτω των 30 ίππων για τα οποία δεν απαιτείται άδεια οδήγησης και δεν θα απομακρύνονται από την ακτή πέραν των 3 ναυτικών μιλίων. Έχω τα κάτωθι ερωτήματα:

1) Τι είδους παραστατικό θα πρέπει να εκδίδει η επιχείρηση προς τους μισθωτές των σκαφών; Θα πρέπει να χρεώνεται και ΦΠΑ;

2) Την διεκπεραίωση των ενοικιάσεων θα αναλάβει ανεξάρτητος επαγγελματίας ο οποίο θα αμοίβεται από την εταιρεία εκδίδοντας δελτίο παροχής υπηρεσιών. Τι ΚΑΔ θα πρέπει να έχει αυτός ο επαγγελματίας;