Ερώτημα

Ποιος είναι ο τρόπος υπολογισμού για την σύνταξη ενός μη μισθωτού (παλιο ΤΕΒΕ) ;