Ελεύθερος επαγγελματίας λαμβάνει σύνταξη με μείωση 30% και ταυτόχρονα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές 240,25€ για κλάδο σύνταξης, υγείας σε είδος, υγείας σε χρήμα και ΟΑΕΔ .Το ερώτημα είναι αν πρέπει να πληρώνει ολόκληρο το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών και συγκεκριμένα αναφέρομαι στο κλάδο σύνταξης αν θα πρέπει να το καταβάλει και αν ναι, σύμφωνα με ποια διάταξη εφαρμόζεται ;