Καφετέρια εγκαθιστά στο χώρο της μηχανικό ποδοσφαιράκι κατοχής τρίτου .

Συνάπτουν ιδιωτικό συμφωνητικό με το οποίο ορίζετε η αμοιβή της κάθε πλευράς σε 50% .

Το παραστατικό που θα εκδοθεί από την πλευρά μας κατά την καταμέτρηση του συρταριού θα είναι η έκδοση Α.Λ.Σ. μέσω ΦΗΜ με συγκεκριμένο αθροιστή στο σύνολο των καταμετρημένων κερμάτων .

Ο κάτοχος του παιγνίου θα εκδόση ΤΠΥ με το ποσοστό της αμοιβής του προς εμάς .

Σας παρακαλώ να με ενημερώσετε αν είναι σωστή η κίνηση για τον τρόπο και χρόνο έκδοσης της Α.Λ.Σ από Φ.Τ.Μ.

Θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες της Πολ.1112/22-03-2000 του ΦΠΑ ως προς την απόδοση του ΦΠΑ

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο που μου διαθέσατε .