Αξιότιμοι κύριοι,

Παρακαλώ για την απάντηση σας στο εξής:

Είναι σύνηθες φαινόμενο λογαριασμοί ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και τηλεφωνίας να εξοφλούνται από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών (διπλογραφικά) αλλά το λογιστήριο να μην λαμβάνει ποτέ τα παραστατικά των λογαριασμών αυτών, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται χρεωστικά υπόλοιπα στους αντίστοιχους προμηθευτές

Ποιος θα ήταν ο ορθότερος τρόπος αντιμετώπισης των λογ/σμων αυτών από λογιστική αλλά και φορολογική άποψη;

Σας ευχαριστώ

Με εκτίμηση