Συστήνεται Ελληνική ετερρόρυθμη εταιρία στην οποία συμμετέχει μία Κυπριακή Ε.Π.Ε ( Ltd ) και ένας Έλληνας φορολογικός κάτοικος , που είναι φυσικό πρόσωπο.
Αντικέιμενο της Ελληνικής Ε.Ε είναι η εμπορία επίπλων, λευκών ειδών, ( σεντόνια, παπλώματα ), προίκας μωρού κ.λ.π χονδρικώς και λιανικώς.

Θα ήθελα να μου πείτε :

1. Η Ελληνική Ε.Ε μπορεί να έχει απλογραφικά βιβλία? Ή επειδή στο κεφάλαιο της συμμετέχει Κυρπιακή Ε.Π.Ε , υποχρεούται να τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Με άλλα λόγια δηλαδή η συγκεκριμένη ετερόρρυθμη εταιρία μπορεί να επιλέξει ελέυθερα την κατηγορία των βιβλίων που θα τηρήσει κατά την έναρξη της?
2. Το σενάριο που σας παρουσιάζω είναι νόμιμο με το σχήμα της Ελλληνικής ετερρόρυθμης εταιρίας, ή υποχρεούμαστε να συστήσουμε ομόρρυθμη επειδή συμμετέχει στο κεφάλαιο Κυπριακή Ε.Π.Ε? Δηλαδή η επιλογή ετερόρυθμης ή ομόρρυθμης εταιρίας, είναι στη διάθεσή μας, η έχουμε κάποιο περιορισμό λόγω του ότι στο κεφάλαιο θα συμμετέχει Κυπριακή Ε.Π.Ε?

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο και τη βοήθεια σας.