Καλημέρα,
Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών ενταγμένη στο άρθρο 39 του ΦΠΑ( πολύ μικρών επιχειρήσεων), έχει ενταχθεί και στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κατά την δήλωση έναρξης στην ΔΟΥ.
Αγόρασε Πάγια απο Βουλγαρία και στα σχετικά INVOICE του προμηθευτή της δεν χρεώνεται ΦΠΑ ( ενδοκοινοτική απόκτηση). Η επιχείρηση έστειλε δήλωση VIES για την συγκεκριμένη απόκτηση.
Η ερώτηση είναι η εξής: Έχει η επιχείρηση την υποχρέωση να υποβάλλει εκτακτη δηλωση ΦΠΑ ώστε να δηλώσει στο έντυπο απλά την ενδοκοινοτική συναλλαγή ή οφείλει να υποβάλλει έκτακτη δήλωση ΦΠΑ ώστε να αποδώσει το ΦΠΑ που αναλογεί επι της αξίας του τιμολογίου ( ΄όπως συμβαίνει με επαγγέλματα που απαλλάσονται του ΦΠΑ π.χ. Γιατροι)?