Φορτωτική που εκδίδεται από μεταφορική εταιρεία, περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Κόμιστρα ιδίας 10,00€
Κόμιστρα για λογαριασμό τρίτων 15,00€
Αντικαταβολή 20,00€
Προμήθεια ιδίας είσπραξης αντικαταβολής 2,00€

Με το που εισπραχθεί η αντικαταβολή αποδίδεται στον δικαιούχο.

Με το που εισπραχθεί το κόμιστρο τρίτων αποδίδεται στον δικαιούχο

Παρακαλώ να μου υποδείξετε το λογιστικό χειρισμό των παραπάνω (λογιστικές εγγραφές που προκύπτουν) όπως και τον χειρισμό των Mydata.